Ajatuksiani kirkon laatutyöstä

Kaikkia kirjoituksia ei ole vielä siirretty tälle uudelle sivustolle aikaisemmalta sivustoltani.

Laatutyön perusteita seurakunnassa kertoo miten päästä alkuun.

Ajatteluuni on vaikuttanut suuresti amerikkalainen laatufilosofi William E Deming.
(Linkki johtaa englanninkieliselle Deming-instituutin sivustolle, Deming Wikipediassa)

Tällä hetkellä keskityn sekä Demingin että Christian A Schwarzin ajattelun tutkimiseen laatunäkökulmasta.

"Laatu on ilmaista, virheet maksavat" (Crosby)

Lasse Mustonen