Opinnot

Koulutukseltani olen teologi. Pääaineeni Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa oli yleinen kirkkohistoria ja kirjoitin tutkielman aiheesta: Viipurissa ja Sortavalassa painettu uskonnollinen kirjallisuus 1815-1855. Kyseessä oli lähinnä herännäisjohtaja Henrik Renqvistin kääntämä ja julkaisema kirjallisuus. Pohdin yleisesti dogmatiikan ja seurakunnan toiminnan kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.

Johtamiseen ja talouteen liittyvät kysymykset ovat aina kiinnostaneet minua ja olen yrittänyt perehtyä niihin opiskelemalla kauppatieteitä avoimessa yliopistossa.

Tällä hetkellä pidän taukoa ylemmän pastoraalin suorittamisessa. Olen suorittanut opintosuunnitelman mukaiset opinnot ja kirjoitan tutkielmaa laatutyöstä, koska minua kiinnostaa johtamisen ja teologian yhteensovittaminen kirkon muuttuvassa toimintaympäristössä. Tutkielmani aiheena on William E. Demingin ajattelu luterilaisen nykyteologian kontekstissa.

Suoritetut työhön liittyvät opinnot:

Seurakuntaretken johtaja Mongoliassa 2016. Tutustuimme urheilulähetystyöhön 16 nuoren ja 7 aikuisen kanssa. (Käytännön harjoitus).

Kirjo 2 -kurssi 2011 (Kirkon johtamiskoulutus).

-myöhemmin kouluttajana 2012 Kirjo 2 -kurssilla.

Teologiasta tekoihin - kirkon perustehtävän aktualisointi -kurssi (5 op) 2009.

Seurakuntatyön johtamisen tutkinto 2008 (kirkkoherran pätevyys) hyvin arvosanoin. (2+/3)

Pastoraalitutkinto 2007 (kappalaisen pätevyys) erinomaisin arvosanoin (18,25/20)

Kirkko ja yhteiskunta -seminaari 2004-2005.

-työjakso 1 kk Turun kaupungin kehittämisosastolla, jossa osallistui Turun seudun laatuprojektiin.

Opintomatka Englantiin 2002 tutustumaan Angikaanisen kirkon yhteiskunnalliseen työhön. Kirjoitin matkasta Crux:in.

Opintoja Turun kauppakorkeakoulun (Turun Yliopisto) avoimessa yliopistossa 1997 alkaen. (Opintoja suoritettu 44 op eli vajaan vuoden opintoja vastaava määrä).

Kirkon pitkä sielunhoidon erityiskurssi 1994-1995.

-harjoittelu (2 viikkoa) Pikonlinnan sairaalan keuhkosyöpäosastolla Kangasalalla.

Teologian kandidaatin (160 ov) ylemmän korkeakoulututkinnon suoritin Helsingin yliopistossa 1990.

Ylioppilastutkinto Lohjan Lukiossa 1979.

Oppikoulu Lohjan Yhteislyseossa 1971-1975.

Aloitin kansakoulun Virkkalan Ristin koulussa 1967.