Tavoitteeni pappina

Olen tehnyt papin työtä lähes 30 vuotta ja olen sinä aikana opetellut hallitsemaan sekä laajoja kokonaisuuksia että ymmärtämään pienten yksityiskohtien vaikutuksen kokonaisuuteen. Viime vuosina erityisesti talous- ja viestintäasiat ovat nousseet tärkeiksi ja siksi olen hankkinut osaamista näillä aloilla, jotta voisin paremmin ymmärtää tässä ajassa tapahtuvaa muutosta.

Haluan kehittää itseäni ammatillisesti, jotta minulla olisi hyvät koulutukselliset, teoreettiset ja käytännölliset valmiudet hoitaa papin työtä. Olen saanut tehdä monipuolisesti seurakuntatyötä erilaisissa seurakunnissa maalla ja kaupungissa. Jokaisesta tehtävästä olen oppinut paljon uutta.

Viimeiset 12 vuotta olen johtanut lähiesimiehenä seurakuntatyön työryhmää, johon kuuluu viisi työntekijää. Luotan alaisteni ammattitaitoon ja esimiehenä saan olla tukemassa vaikeuksissa. Vaadin itseltäni ahkeruutta ja edellytän muilta, että sovitut työt tulevat tehdyksi. Työpaikalla jokaisen työ on osa toisten työtä. Haluan olla tukemassa toisten työtä ja hyvinvointia kannustamalla ja luomalla edellytyksiä mielekkääseen työskentelyyn seurakuntalaisten parhaaksi. Olen saanut käyttää oppimaani kirkkoherran sijaisena Nousiaisissa ja Naantalissa.

Pyrin perehtymään huolellisesti asioiden taustoihin ja kehittäämään toimintaa pitkäjänteisesti yhdessä toisten työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Uskon, että rakentamalla kirkon perinteelle ja elämällä vahvasti tätä päivää, voimme rakentaa tulevaisuuden kirkkoa. Neuvottelemalla ja rehellisesti keskustelemalla kaikkien osapuolien kanssa löydetään käytännössä toimivia ratkaisuja vaikeisinkin kysymyksiin.

Karjalaisten vanhempien lapsena olen luonteeltani olen avoin ja keskusteleva, mutta minussa on myös syvällinen ja vakava puoleni. Elämä - joskus vaikeanakin - on opettanut arvostamaan seurakuntalaisten aitoa ja avointa kohtaamista sekä myönteisyyttä. Vaikeistakin paikoista selvitään. Ihanteellisesti sanoen: Papin tulee pyrkiä olemaan ennen kaikkea sielunpaimen sekä seurakuntalaistensa myötäeläjä ja kanssakärsijä.

Oma henkilökohtainen uskonvakaumukseni edustaa avartunutta perinteisten herätysliikkeiden linjaa. Pappina minulle on tärkeää tuoda esille evankeliumin myönteinen voima, joka antaa elämälle suunnan ja merkityksen sekä yhteyden Vapahtajaan.