Työkokemukseni


Pappina olen ollut yli 30 vuoden ajan Somerolla, Hämeenlinnan Vanajassa, Valkeakoskella ja yli 20 vuotta Turun Martinseurakunnassa sekä vajaan vuoden Nousiaisten seurakunnan vt. kirkkoherrana ja 7 kk Naantalin vs. kirkkoherrana.

Minulla on laaja ja monipuolinen käytännön seurakuntatyön kokemus, johon on liittynyt sekä ihmisten että asioiden johtamista niin teoriassa kuin käytännössäkin.

Vuoden 2020 alussa sain aloittaan työn toisen kerran Nousiaisten vt. kirkkoherrana. Vielä helmikuussa asiat näyttivät sujuvan kuten seurakunnissa yleensä, mutta tämä vuosi on ollut monella tavalla poikkeuksellinen. Vaikeiden ja ikävien ratkaisujen keskellä olen yrittänyt ajatella miten kaikesta selvitään mahdollisimman hyvin ja miten pystymme toimimaan joustavasti haastavan ajan keskellä jatkossakin.

Naantalin seurakunnassa työskentelin vs. kirkkoherrana heinäkuusta 2018 tammikuun loppuun 2019, jonka jälkeen palasin kappalaiseksi Martinseurakuntaan. Seurakuntavaalien järjestäminen vaati paljon hallinnollista työtä ja asioiden junailemista. Lisäksi organisaatiomuutoksen toteuttaminen vaati kaikenlaista osaamista. Onneksi minulla oli apuna hyvät työtoverit.

Nousiaisten seurakunnassa olen hoitanut kirkkoherran viransijaisuutta toukokuusta 2015 alkaen vuoden loppuun. Tässä tehtävässä sain käyttää kaikkea ennen oppimaani ja samalla näin käytännössä kirkkoherran työn moninaisuuden ja laaja-alaisuuden. Työ oli mielenkiintoista ja samalla haastavaa. Vuoden 2016 alusta palasin takaisin Turun Martinseurakunnan palvelukseen.

Turun Martinseurakunnassa olen työskennellyt vuodesta 1997 alkaen. Tehtäviini kuului aluksi nuoriso- ja rippikoulutyön pappina toimiminen ja vastasin rippikoulutyön johtamisesta sekä kehittämisestä 10 vuoden ajan. Kehitimme rippikoulutyön laatua vuosina 1997-2000 Kirkkohallituksen projektissa. Yhteiskunnallinen työ, lähinnä Wärtsilän Turun moottoritehtaalta työttömiksi 2005 jääneiden kanssa, kuuluu tehtäviini. Tätä työtä olen saanut tehdä yhteistyössä W 46 -kerhon kanssa.Työhöni kuuluu aluetyö Uittamolla.

Kesällä 2016 olin matkanjohtajana, kun tutustuimme nuorten ryhmän kanssa urheilulähetystyöhön Mongoliassa.

Vuodesta 2007 alkaen olen ollut Martinseurakunnan seurakuntatyön työryhmää johtava kappalainen ja vastaan viiden työntekijän toiminnan johtamisesta. Vastuulleni on vuosien varrella kuulunut työryhmän strategian, toimintasuunnitelman ja budjetin laatiminen sekä käytännön työn johtaminen. Moniammatilliseen työryhmässä ovat olleet mukana lähetyssihteeri, perhetyöntekijä sekä vapaaehtoistyöstä, seniorityöstä ja tiedotuksesta vastaavat seurakuntapastorit. Tällä hetkellä seurakunnalla on osa-aikainen tiedottaja.

Marraskuussa 2004 olin yhteiskunnallisen työn kurssiin liittyvässä työharjoittelussa Turun kaupungin kehittämisosaston hallinnoimassa Turun seudun laatuprojektissa. Oma osuuteni projektin loppuraportista sisältää viisi sivua taulukkolaskennan avulla tehtyä CAF-laatujärjestelmän itsearviointitulosten tilastollista analyysia. Työharjoittelussa oli mielenkiintoista oppia kuinka Turussa ja lähikunnissa olevat erilaiset yksiköt työskentelevät kuntalaisten parhaaksi yhteisen strategian puitteissa.

Valkeakosken seurakunnassa työskentelin syksystä 1995 vuoden 1997 alkuun. Olin nuorisotiimin toimintaa johtava pappi ja seurakuntaneuvoston sihteeri. Aivan uutena työmuotona aloitin Valkeakoskella työmaapappi -toiminnan Tervasaaren paperitehtaassa, kun Yhtyneet paperitehtaat ja Kymmene Oy liittyivät yhteen UPM-Kymmene Oyj:ksi 1995.

Vanajan seurakunnassa olin 1991–1995 pappina Länsi-Vanajan seurakuntapiirissä. Työtehtäviini kuului myös rippikoulutyön organisointi yhdessä Hämeen­linnan seurakunnan kanssa sekä nuorisotyöstä vastaavan papin tehtävät. Piirikappalaisen siirryttyä vuoden 1995 alussa toisiin tehtäviin minusta tuli Länsi-Vanajan 8.000 asukkaan seurakuntapiirin toimintaa johtava pappi.

Someron seurakunnassa 1990 hoidin tiedotusta ja lähetystyötä sekä olin myös lyhyen aikaa Somerniemen seura­kunnan kirkkoherran viransijaisena oman toimen ohella. Somerolla opin papin työn perusteet.

Ennen pappisvihkimystä olin talven 1989–1990 Nokia Mobile Phonesin tytäryhtiössä Elek-tuote Oy:ssä matkapuhelimien valmistustehtävissä. Opin ymmärtämään ihmisten välistä vuorovaikutusta työelämässä, ja millaisia toimintatapoja ja prosesseja kuuluu kansainvälisen teknologiayrityksen toimintaan ja henkilöstöhallintoon.

Opintoihin liittyvän teologiharjoittelun suoritin 1982 Tammelan seurakunnassa ja kesäteologina työskentelin 1983 Somerolla. Varusmiespappina palvelin 1984 Turun rannikkotykistörykmentissä.

Opiskeluaikana olin kesät 1980 ja 1981 Lohja Oy:n rakennuspalvelussa rakennusmiehenä. Lisäksi ahkeroin opintojen ohella siivoojana, puhelinmyyjänä, sairaalan kirjastonhoitajana ja varastomiehenä pakkaamassa kirjoja. Kaikesta oppii jotain hyödyllistä tulevaa elämää varten.

Lukioikäisenä olin Virkkalan kirkon sivutoiminen talonmies-vahtimestari ja työskentelin neljä kesää Virkkalan hautausmaalla.

Palaa takaisin sivulle Henkilökuva